TIME STUDY မွ ထုတ္ေဝမည့္သင္ေထာက္ကူစာအုပ္မ်ား

          TIME STUDY ဂ်ပန္စာသင္တန္းေက်ာင္းမွ ဂ်ပန္ဘာသာေလ့လာေနၾကေသာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္မည့္ ဂ်ပန္- ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ N5 မွ N1 အထိ စာအုပ္မ်ားကို ေရးသားထုတ္ေဝေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
သင္ယူေလ့လာသူမ်ားအေနျဖင့္ အမွားအယြင္းကင္းစြာႏွင့္ စနစ္တက်ေလ့လာႏိုင္ၾကေစရန္အတြက္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးနားလည္တတ္ကၽြမ္းသူပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေရးသားတည္းျဖတ္ကာ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးသို႔ ျဖန္႔ခ်ီေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာအုပ္မ်ားကို မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္းျဖန္႔ခ်ီေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စာအုပ္ထြက္ရွိမည့္ေန႔ရက္ႏွင့္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္မည့္ေနရာမ်ားကိုထပ္မံေၾကျငာေပးပါမည္။