N1 သင္ႀကားေရး

               N1 သည္ ဂ်ပန္စာေလ့လာသူမ်ားအတြက္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္ၿပီး ေတာ္ရံုႀကိဳးစားအားထုတ္ရံုမွ်ႏွင့္မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာ စာေမးပြဲတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ N2 အထိ အေျခခံမေကာင္းခဲ့ပါလွ်င္ ေလ့လာရာတြင္ပိုမို၍ အခက္အခဲေတြ႕ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ N2 မွာကတည္းက အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ေသခ်ာစြာခ်သင့္ပါသည္။N1 တြင္ N2 ကဲ့သို႔ပင္ Reading ဖတ္စာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေမးခြန္းမ်ားကို အထူးျပဳ၍ေမးထားသည္ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ Listening နားေထာင္ရာမွာလည္း လုပ္ငန္းခြင္သံုးစကားလံုးမ်ား၊ ရွည္လ်ားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွ အေျဖမွန္ကို လွ်ပ္တျပက္ဖမ္းဆုပ္ရျခင္းစသည္ျဖင့္ ခက္ခဲေသာေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။
TIME STUDY သည္ N1 ေျဖဆိုၾကမည့္သူမ်ားအတြက္ N2 Level မွာကတည္းကပင္ေသခ်ာစြာ အေျခခံခိုင္မာမွဳရွိေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလိုက္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုမွတဆင့္ N1 Level ေရာက္လွ်င္ အခက္အခဲမရွိအရွိန္ျမႇင့္ၿပီးဆက္လက္သင္ယူေလ့လာႏိုင္စြမ္းရွိေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ၿပီးစီးသြားသည့္ သင္ခန္းစာအလိုက္ စာေမးပြဲမ်ားစစ္ျခင္း၊ JLPT စာေမးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းေဟာင္းမ်ားေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းတို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။
  • သင္ၾကားေရးစာအုပ္မ်ားမွာ နမူနာအျဖစ္တင္ထားေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

           အေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။

N1 သင္ျကားေရးက႑

⭐️N3, N2, N1 အတြက္ စာပိုဒ္အရွည္ေျဖနည္း⭐️
ေက်ာင္းသားအမ်ားစုေၾကာက္ၾကၿပီး အမွတ္ပိုရေသာ စာပိုဒ္အရွည္ဖတ္နည္းကို မွ်ေဝေပးလိုပါသည္။ ေရးရန္အခ်ိန္မရ၍ အခုမွတင္ေပးလိုက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္အားနာမိပါသည္။
ကၽြန္မဂ်ပန္မွာေက်ာင္းတက္ခဲ့စဥ္က N1 သင္ေပးခဲ့ေသာ ဆရာခိုးဆူအိ၏ သင္ျပေပးခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
⭐️စာပိုဒ္ဖတ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ႏွစ္ခါဖတ္မည္ဟု ရည္ရြယ္ၿပီးဖတ္ပါ⭐️
⭐️ပထမအႀကိမ္ (အၾကမ္းဖ်င္းဖတ္ပါ။ အေသးစိတ္ဖတ္စရာမလိုေသးပါ) ထိုသို႔ဖတ္လိုက္ခ်ိန္တြင္
(၁)  စာပိုဒ္ဘယ္ႏွစ္ပိုဒ္ခြဲထားသလဲဆိုတာၾကည့္ပါမည္။
(၂)  ထပ္ခါထပ္ခါထြက္ေပၚေနေသာ စကားလံုးကိုရွာပါမည္။( ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္အမ်ားဆံုးက Key Word ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္)
(၃) ဘယ္စာပိုဒ္မွာ နိဂံုးခ်ဳပ္ကိုေရးထားသလဲဆိုတာကို ရွာေတြ႕ေအာင္လုပ္ပါ။
「このように」「要(よう)すると」「つまり」စသည့္ စကားလံုးမ်ားရဲ႕အေနာက္မွာ နိဂံုးခ်ဳပ္ကိုေျပာတာမ်ားပါသည္။
(၄)  ေခါင္းစဥ္ (ေျပာလိုတဲ့ေခါင္းစဥ္) ကဘာလဲဆိုတာကို အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္သိထားရေအာင္ခန္႔မွန္းပါ။
(မသိတဲ့ စကားလံုးေတြရွိလဲ စိတ္ထဲမထားဘဲ ဆက္သာဖတ္ပါ)
⭐️ဒုတိယအႀကိမ္ (ေမးခြန္းေတြကိုေျဖရင္းႏွင့္စာပိုဒ္ေတြကိုဖ
တ္ပါ)
(၁) ပထမဆံုးေမးခြန္းကိုအရင္ဖတ္ၿပီး ဘာကိုေမးထားသလဲဆိုတာကို သေဘာေပါက္နားလည္ေအာင္လုပ္ပါမယ္။
(၂) ေပးထားတဲ့အေျဖေလးခုလံုးကိုအၾကမ္းဖ်င္းဖတ္ထားပါမယ္။
(၃) ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္မွဳရွိတဲ့ပံုေပၚတဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြကို အထူးသတိျပဳရင္းႏွင့္ ဖတ္ပါ။ အေျဖကိုေျဖသြားပါ။
(၄) ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းေတြကိုလဲ (၁) (၂) (၃) ဆိုၿပီး အဓိကပြိဳင့္ ေတြႏွင့္ ေျဖသြားပါ။
(၅) ေျဖတဲ့အခါမွာ လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ခံစားမိတဲ့စာေၾကာင္းက္ု ျပတ္ျပတ္သားသားၾကက္ေျခခတ္ျခစ္ပါ။ဇေဝဇဝါျဖစ္တဲ့စာေၾကာင္းေတြကိုျပန္ႏွိဳင္းယွဥ္ၿပီး အေျဖရွာတဲ့အခါ ၾကက္ေျခခတ္ျခစ္ထားတာေတြက္ု ေခါင္းထဲကဖယ္ထုတ္ၿပီးစဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ ပိုအဆင္ေျပလို႔ပါ။
⭐️ ခဲတံႏွင့္ အမွတ္အသားေတြလုပ္လိုက္၊ မွတ္စုကိုေရးလိုက္လုပ္ၿပီး အထဲမွာပါတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို သေဘာေပါက္နားလည္ေစမယ့္ နည္းလမ္း
(၁) Key Word ေတြကို ဝိုင္းပါ။ (မ်ားေသာအားျဖင့္ Noun ျဖစ္ေသာ္လည္း Verb ျဖစ္တဲ့အခါေတြလဲရွိပါသည္)
Key Word ေတြက ဘယ္ႏွစ္ခုမွန္းမသိတဲ့ အေျခအေနမွာေတာ့ အေရးအႀကီးဆံုး Key Word ကို ႏွစ္ထပ္ဝိုင္းၿပီး တျခားဟာေတြကို တစ္ထပ္သာဝိုင္းပါ။
(၂) နားမလည္ႏိုင္တဲ့ဝါက်ကို ေအာက္လိုင္းတားၿပီး (? )လုပ္ထားပါ။ (ေနာက္မွေနာက္တစ္ေခါက္ျပန္ဖတ္ဖို႔အတြက္ျဖစ္ပါတယ္)
(၃) စာပိုဒ္တိုင္းမွာ Point ေတြကိုလြယ္ကူတဲ့အခ်က္ေလးေတြအျဖစ္ ေဘးဘက္မွာမွတ္စုေရးပါ။
(၄) အေရးႀကီးတယ္လို႔ ထင္ရတဲ့ဝါက် (Key Sentence) ေတြကို ေအာက္လိုင္းအတြန္႔တားပါ။ 
(၅) ပါဝင္တဲ့ဇာတ္ေကာင္ေတြကို ေလးေဒါင့္ကြင္းခတ္ပါ။
(၆) ၫႊန္ျပတဲ့စကားလံုးေတြ (ဥပမာ – これ、それ) ႏွင့္ နာမ္စားစကားလံုးေတြကို ဘယ္အရာေတြကိုၫႊန္းဆိုထားသလဲဆိုတာ ျမႇားထိုးပါ။
(၇) 「      」ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းက ဘယ္သူကေျပာသလဲဆိုတာ ကို မွတ္စုေရးထားပါမယ္။
(၈) 接続詞 (စကားဆက္) ေတြကို ႀတိဂံပံုစံႏွင့္ အမွတ္အသားလုပ္ပါ။
(အမွတ္အသားလုပ္တာကေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ရေပမယ့္ ေနာက္ကိုယ္ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ နားလည္လြယ္မယ့္ဟာမ်ိဳးေတြႏွင့္အမွတ္အသားလုပ္ပါ) 
⭐️အခ်ိန္မရေတာ့တဲ့အခါမွာ ျမန္ျမန္ဖတ္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္း
(၁) စာပိုဒ္ထဲမွာပါေလ့ရွိသည့္ (注 1, 注2) စသည့္ အဓိပၸာယ္ျပန္လည္ရွင္းျပသည့္ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းကိုအရင္ဖတ္ပါ။
(ထိုစကားလံုးမ်ားရဲ႕အဓိပၸာယ္ကို သိထားမည္ဆိုပါက စိတ္ေအးရတဲ့ခံစားခ်က္မ်ိဳးရွိလာမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ Hint အေနႏွင့္ျဖစ္လာတာမ်ိဳးလည္းရွိပါတယ္။
(၂) စာပိုဒ္အရွည္ကို မဖတ္ခင္မွာ ေမးခြန္းေတြအားလံုးကို အၾကမ္းဖ်င္းဖတ္ထားပါ။ ေမးခြန္းေတြေျဖမယ္လို႔ေတာ့ မေတြးထားပါနဲ႔ဦး။
(သည္ေနရာမွာ တစ္ခုထပ္ျဖည့္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ စာပိုဒ္ရွည္ရဲ႕ ပထမဆံုးတစ္ေၾကာင္းေလာက္ကို ရင္းႏွီးမွဳယူတဲ့အေနႏွင့္ ဖတ္ၿပီးဘာအေၾကာင္းအရာကိုေရးထားတာမ်ိဳးလဲလို႔ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေလာက္သိၿပီးမွ ေမးခြန္းကိုဖတ္တာက ပိုၿပီးေျဖရလြယ္ကူေစပါတယ္)
သည္လိုဆိုရင္ အခုရွင္းျပခဲ့တဲ့ ပံုစံမ်ိဳးေတြႏွင့္ စာပိုဒ္ရွည္အေပၚမွာ ဘယ္လို ေရးမွတ္ၾကမလဲဆိုတာကို ပံုႏွင့္တကြနားလည္ေစဖို႔ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ 
စာေမးပြဲမေျဖခင္ ဖတ္စာဖတ္ရာမွာ အခုရွင္းျပတဲ့အတိုင္းျဖစ္ေစ၊ မိမိမွတ္ရလြယ္ကူမယ့္ အမွတ္အသားလုပ္ပံုလုပ္နည္းေလးေတြႏွင့္ အစားထိုး၍ျဖစ္ေစ ေျဖဆိုေလ့က်င့္ၾကည့္ထားၾကမယ္ဆိုရင္ နည္းစနစ္မရွိဘဲ ၾကံဳသလိုဖတ္ၿပီးေျဖတာထက္စာရင္ေတာ့ မကုန္သင့္တဲ့အခ်ိန္ေတြကို မကုန္ေစဖို႔နဲ႔၊  ပိုၿပီးေတာ့အေျဖမွန္ကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၾကမယ့္ နည္းလမ္းေလးေတြကို ရႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။
ကိုးကား : 日本語総まとめ N1 読解
JLPT ေျဖဆိုၾကမယ့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားဖတ္စာသင္ခန္းစာကိုအခက္အခဲမရွိေျဖဆိုေအာင္ျမင္ႏိုင္ၾကပါေစ။
Mioka Ei Ei Chaw