BUSINESS Manner Course

🏆လုပ္ငန္းခြင္သံုး ဂ်ပန္စကားေျပာႏွင့္ Business Manner   Course 🏆 

       


            ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားမွာအလုပ္ဝင္လိုသူမ်ားအတြက္ မသိမျဖစ္သိထားသင့္သည့္ဂ်ပန္လုပ္ငန္းခြင္ Manner မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်စကားေျပာမ်ားကို ဂ်ပန္ဆရာမွသင္ၾကားေပးသည့္ သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။


သင္ၾကားေပးမည့္ဘာသာရပ္မ်ားမွာ


🏆အင္တာဗ်ဴး Manner ႏွင့္ စကားေျပာမွစတင္၍ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္ရာတြင္ အခက္အခဲမရွိေျပာဆိုဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ Manner မ်ားကိုပါ တစ္ဦးခ်င္းေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း။


🏆ယဥ္ေက်းအသံုးအႏွဳန္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္၊ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္စကားေျပာရာမွာ မေျပာရဲသူ၊ ေျပာမထြက္သူမ်ားအတြက္ေျပာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ဂ်ပန္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ားသိသင့္သိထိုက္သည္မ်ားကိုသင္ၾကားျပသေပးျခင္း။
🏆ဂ်ပန္ကုမၸဏီတြင္အလုပ္ဝင္မည့္သူမ်ားအတြက္ ဘာေတြျပင္ဆင္ရမလဲ၊ ဘာေတြေလ့လာရမလဲ၊ ဘာေတြသိထားရမလဲ၊ ဘာေတြေလ့က်င့္ထားရမလဲဟု တေမးထဲေမးေနၾကသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသင္တန္းျဖစ္ပါသည္။


⭐️ဂ်ပန္ကုမၸဏီမွာ လစာေကာင္းေကာင္းႏွင့္အလုပ္ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏိုင္ဖို႕၊ လုပ္ငန္းခြင္ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားရႏိုင္ဖို႔ႏွင့္
ဂ်ပန္လုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွာ လိုအပ္ေနေသာ ဝန္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ရန္ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႔၏ Manner (3)

                      ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႔၏ Manner ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုတစ္ပတ္ ကၽြန္မေရးသားလိုသည္မွာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား အလုပ္ခြင္မ်ားႏွင့္ဧည့္သည္ကိုဝန္ေဆာင္မွဳေပးသည့္ေနရာလိုမ်ိဳးတြင္ လက္ေနာက္ပစ္၍ရပ္သင့္ မရပ္သင့္ ဟူေသာအေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါသည္။ရွင္းလင္းေရးသားထားသည္မ်ားကိုမွီျငမ္းကိုးကား၍ေရးရမည္ဆိုပါလွ်င္ ဝန္ေဆာင္မွဳေပးရသည့္အလုပ္လိုေနရာမ်ိဳးတြင္လက္ေနာက္ပစ္၍ရပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဧည့္သည္အေနျဖင့္စိတ္ပညာရွဳေဒါင့္မွေျပာရမည္ဆိုပါက စိတ္မလံုျခံဳျခင္းကိုခံစားႏိုင္ရဖြယ္ရွိသည္ဟုဆိုပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အေရွ႕တည့္တည့္မွၾကည့္မည္ဆိုပါလွ်င္ မျမင္ႏိုင္ေသာေနာက္ေက်ာဘက္တြင္ရွိေနေသာလက္အစံုထဲတြင္ တစံုတရာ အႏၲရာယ္ျပဳႏိုင္မည့္ လက္နက္တစ္ခုခုကို ကိုင္ေဆာင္ထားေလမည္လားဟူေသာ စိုးရြိ႕စိတ္သည္ ဧည့္သည္အတြက္မလိုလားအပ္ေသာ …စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ကိုျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုးအေနအထားမွာ လက္ႏွစ္ဘက္ကို အေရွ႕ဘက္တြင္ထားရွိျခင္းသာျဖစ္သည္။ 
                    ထိုသို႔ထားလိုက္လွ်င္ မိမိလက္မ်ားအား …ဧည့္သည္ကိုျပသရာေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ တစ္နည္းအားျဖင့္ စိတ္ခ်လက္ခ်ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႔၏ Business Manner အရ လက္ေနာက္ပစ္ရပ္၍ဧည့္သည္ကိုဝန္ေဆာင္မွဳေပးျခင္းသည္ မွားယြင္းေသာ Manner ျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။ေနာက္တစ္ခုမွာ လက္ကိုေနာက္ပစ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ရင္သည္ပို၍ျမင့္သြား၏။ ဝမ္းဗိုက္ပိုင္းေနရာတြင္လစ္ဟာသြားေသာေၾကာင့္ မိမိ၏ အသြင္သည္ မာန္ရွိေနသည့္ဟန္ေပၚေနသည္ဟုဆိုပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ဆိုလွ်င္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနလိမ့္မည္ထင္ပါသည္။ သည္မွာကေတာ့ မိမိအလုပ္ရွင္ႏွင့္စကားေျပာသည့္အခါ႐ိုက်ိဳးစြာအမိန္႔နာခံသည့္အသြင္ေပၚေအာင္ လက္ကေလးေနာက္ပစ္၍ ရံဖန္ရံခါမွာခါးေလးကိုင္းေခါင္းေလးမၫႊတ္တၫႊတ္ႏွင့္နားေထာင္ရင္းျဖစ္ေစ စကားေျပာရင္းျဖစ္ေစ တခါတရံ ထိုအျပဳအမူမ်ိဳးကိုေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ စားေသာက္ဆိုင္စသည့္ေနရာအခ်ိဳ႕မွာလည္းတခါတခါ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အျပဴအမူမ်ိဳးႏွင့္ရပ္ေနတတ္ၾကသည္ကိုျမင္ရတတ္ပါသည္။(ျမန္မာႏိုင္ငံမွာအဆင္ေျပေသာ္လည္းဂ်ပန္မွာဆိုလွ်င္ေတာ့ သတိထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။)
                     ထို႔ေၾကာင့္ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား အလုပ္ခြင္မ်ားတြင္မိမိအထက္လူႀကီးႏွင့္စကားေျပာသည့္အခါမွာျဖစ္ေစ အမွဳမဲ့အမွတ္မဲ့လက္ေနာက္ပစ္၍နားေထာင္ျခင္းကိုမျပဳလုပ္မိေအာင္ သတိျပဳသင့္သည္ဟုဆိုပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာအေနအထားမ်ိဳးတြင္ လက္ႏွစ္ဘက္ကိုေဘးခ်၍ ရင္ကိုဖြင့္ကာမတ္မတ္ထားရင္း ေသခ်ာစြာ ဂ႐ုတစိုက္ႏွင့္ နားစိုက္ေထာင္ေနသည့္ဟန္မ်ိဳးကိုထားရွိသင့္သည္ဟုဆိုပါသည္။ေနာက္တစ္ခုမွာ လက္ပိုက္ရပ္ျခင္း။ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႔၏ လက္ပိုက္ျခင္းအယူအဆမွာအနည္းငယ္ထူးျခားပါသည္။လက္ပိုက္ျခင္းသည္ …တစံုတရာကိုအမိန္႔ေပးေစခိုင္းသည့္ဟန္၊ မာန္မာနရွိသည့္အသြင္သ႑ာန္အျဖစ္သတ္မွတ္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံသည့္အခါ လက္ပိုက္၍စကားေျပာဆိုျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္မိေစရန္ သတိျပဳသင့္ပါသည္။(ျမန္မာႏိုင္ငံမွစာသငိေက်ာင္းမ်ားကို ေရာက္ခဲ့ဖူးေသာဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား၏ေျပာပံုအရ စစခ်င္းကေတာ့႐ုတ္တရက္တအ့ံတၾသျဖစ္သြားမိရပါသည္တဲ့။)
                      ထို႔ေၾကာင့္လက္ႏွစ္ဘက္ကိုခႏၶာကိုယ္အေရွ႕ဘက္တြင္ ထားျခင္းသည္သာအမွန္ကန္ဆံုး Business Manner ဟုဆိုသည့္အခါ မည္သို႔မည္ပံုထားၾကရမည္နည္း။ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ပင္လွ်င္ဘယ္လက္ကို ညာလက္အေပၚကထားၾကရမည္လား ညာလက္ကိုဘယ္လက္အေပၚကထားရမည္လား ေသခ်ာ သတ္မွတ္မထားေသာ ကုမၸဏီအလုပ္ခြင္မ်ားရွိၾကသည္ဟုဆိုပါသည္။သို႔ေသာ္အရွင္းဆံုးေျပာၾကသည္က ဧည့္သည္ကိုတစ္ခုခုျပဳလုပ္ေပးရန္ အသင့္ေစာင့္ဆိုင္းေနရသည့္အေျခအေနမ်ိဳးဆိုပါကညာလက္ကိုအေပၚဘက္မွာထား၍ မတ္မတ္ရပ္ေနျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးကိုယ္ဟန္ျဖစ္သည္။သည္လိုမွမဟုတ္လွ်င္ေတာ့ ညာလက္အေပၚမွာဘယ္လက္ကိုထားျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ Business Manner ဟုဆိုၾကပါသည္။
Mioka Ei Ei Chaw (TIME STUDY Magazine)

ဂ်ပန္လုပ္ငန္းခြင္မွ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား (၁)

                  ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ စည္းစနစ္က်န၍ ေသေသခ်ာခ်ာလုပ္ကိုင္ျခင္းအား ႏွစ္သက္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ စာအုပ္ႀကီးအတိုင္းလုပ္တတ္ၾကသည့္ လူမ်ိဳးဟု သတ္မွတ္ခံရျခင္းႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္းထားရွိၾကပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားထဲမွ အမ်ားအားျဖင့္ သိထားသင့္သည့္အခ်က္အခ်ိဳ႕အား ေရြးခ်ယ္ေကာက္ႏွဳတ္၍ ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
(၁) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ရံုးသံုးစာရြက္ဆိုဒ္မွာ A4 ဆိုဒ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အထူးသတိျပဳရမည့္အခ်က္မွာ မွတ္ပံုတင္ကတ္၊  ပတ္စ္ပို႔ စသည္တို႔အား ေကာ္ပီကူးရာတြင္ သူ႔ဆိုဒ္အတိုင္းေလးဆိုၿပီး A5 ဆိုဒ္စသည္ျဖင့္ စကၠဴ ေခၽြြတာလိုျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ကူးၿပီးမေပးလိုက္မိေစရန္ သတိျပဳပါ။
(၂) ဂ်ပန္ရွိ ရံုးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္မ်ားတြင္
ေရးသားျဖည့္သြင္းသည့္အခါမ်ိဳးေတြမွာ မွင္အနက္ကိုသာ အမ်ားအားျဖင့္ သံုးေလ့ရွိၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအိတ္ေထာင္ထဲတြင္ မွင္အနက္တစ္ေခ်ာင္းအၿမဲေဆာင္ထားပါက အဆင္ေျပပါသည္။
(၃) ဂ်ပန္လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ မိမိအထက္အရာရွိမွေခၚလိုက္ျပီဆိုလွ်င္ ေရးမွတ္စရာတစ္ခုခုႏွင့္ေဘာ့ပင္ကို အၿမဲယူေဆာင္သြားပါ။ လက္ခ်ည္းသက္သက္ႏွင့္ အမွဳမဲ့အမွတ္မဲ့အမွတ္အသားမရွိသည့္ အေနအထားမ်ိဳးကို ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားမႏွစ္သက္ၾကပါ။ 
Mioka Ei Ei Chaw
TIME STUDY လုပ္ငန္းခြင္ေရးရာက႑