N3  သင်ကြားရေး

                 
 
ဂျပန်စာသင်ကြားရေးတွင် N3 သည် ဂျပန်ကုမ္ပဏီများတွင်အလုပ်ဝင်ရာတွင်ဖြစ်စေ၊ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ကျောင်းသွားတက်ရာတွင်ဖြစ်စေ ကောင်းမွန်စွာ အသိအမှတ်ပြုခံရပြီဖြစ်သော ဂျပန်စာ Level အဆင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအဆင့်တွင်သေချာစွာ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်မတို့သင်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသားအတွက် Grammar နှင့် ဖတ်စာအုပ်ကို နှစ်အုပ်သင်ကြားပေးပြီး ဂျပန်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းခွင်သုံး စကားလုံးများနှင့် စကားပြောများကိုပါ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီး  Kanji, Reading နှင့် Listening , Old Questions များနှင့် တစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကြိမ်ကျင်းပသည့် ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ JLPT အတွက်လေ့ကျင့်ပေးသည့် Practice အတန်းကိုပါ တပါထဲထည့်သွင်း၍ သင်ကြားပေးပါသည်။
  • သင်ကြားရေးစာအုပ်များမှာ နမူနာအဖြစ်တင်ထားပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ အပြောင်းအလဲရှိပါသည်။

ယဉ်ကျေးအသုံးအနှုန်းများ

သည်တစ်ပတ်မှာတော့ 尊敬語(そんけいご)မှ အမှတ်(၁) ပုံသေနည်း အကြောင်းကိုအကျယ်ဖြန့်ရှင်းပြပါမယ်။

 

お/ご〜になる

 

お+ますForm (ます ဖြုတ်) +になる

 

 Verb ますForm ပြောင်းပြီး +になる ကိုပေါင်းပါမည်။

 

 書(か)く 書(か)きます お書(か)きになりますか。

 

 ရေးသည် ရေးပါသည်/မည် ရေးမှာပါလားခင်ဗျာ /ရှင်

 

戻(もど)る 戻(もど)ります お戻(もど)りになりますか。

 

ပြန်ရောက်သည်။ ပြန်ရောက်ပါသည် /မည် ပြန်ရောက်မှာပါလားခင်ဗျာ/ရှင်

 

 読(よ)む 読(よ)みます お読(よ)みになりますか。

 

ဖတ်သည်။ ဖတ်ပါသည် /မည် ဖတ်မှာပါလားခင်ဗျာ/ရှင်

 

 かける かけます おかけになります。

 

ထိုင်သည်။ ထိုင်ပါသည်/မည် ထိုင်မှာပါလားခင်ဗျာ/ရှင်

 

でる でます おでになります。

 

ထွက်သည်။ ထွက်ပါသည်/မည် ထွက်မှာပါလားခင်ဗျာ/ရှင်

 

でるသည် ခြွင်းချက်အနေနှင့်ဖြစ်ပြီး(みます、きます、します、ねます、います)ကဲ့သို့သော တစ်သံထဲသာရှိသည့် စာလုံးကို「お〜になる」ပုံစံဖြင့် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။

 

 例文 (ဥပမာဝါကျ)

 

 今(いま)から社長(しゃちょう)がお話(はなし)になります。

 

 အခုကနေစပြီးတော့ သူဌေးကစကားပြောပါတော့မယ်ခင်ဗျာ/ရှင်

 

 この絵(え)は木村(きむら)先生(せんせい)がお書(か)きになりました。

 

 သည်ပန်းချီကားကို ဆရာခိမုရက ရေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ/ရှင်

 

 山田(やまだ)さんはお戻(もど)りになりましたか。

 

 ယာမဒစံ ပြန်ရောက်လာပြီလားခင်ဗျာ/ရှင်

 

 説明書(せつめいしょ)をよくお読(よ)みになってください。

 

 အညွှန်းစာရွက်ကို သေသေချာချာဖတ်ပါခင်ဗျာ/ရှင်

 

 危(あぶ)ないですから、お立(た)ちにならないでください。

 

 အန္တရာယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် မတ်တပ်မရပ်ပါနဲ့ခင်ဗျာ/ရှင်

 

 長(なが)いドライブ(Drive) でお疲(つか)れになったでしょう。

 

 ကားအကြာကြီးမောင်းခဲ့ရလို့ ပင်ပန်းနေပြီမဟုတ်လားခင်ဗျာ/ရှင်

 

 

よかったらこちらにおかけになりませんか。

 

 အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ဒီမှာထိုင်ပေးလို့မရနိုင်ဘူးလားခင်ဗျာ/ရှင်

 

 鈴木(すずき)さんはお仕事(しごと)がお決(き)まりになったそうですよ。

 

 စူဇူကီးစံ ကအလုပ်နေရာသတ်မှတ်ပြီးသွားတဲ့ပုံပဲနော်။

 

 (သတိပြုရန်)

 

 「お読(よ)みになってください」သည် 「お読(よ)みください」အဖြစ် အတိုချုံ့ပြီးပြောသည့် ပုံစံဖြစ်သည်။

 

 こちらにご住所(じゅうしょ)とお名前(なまえ)をお書(か)きください。

 

သည်နေရာမှာ လိပ်စာနှင့်နာမည်ကိုရေးပါခင်ဗျာ/ရှင်

 

おかけになってお待(ま)ちください。

 

 ထိုင်ပြီးတော့စောင့်ပါခင်ဗျာ/ရှင်

 

よくお考(かんが)えになってからお決(き)めてください。

 

 သေသေချာချာစဉ်းစားပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ပါခင်ဗျာ/ရှင်

 

 ご〜になる+になる

 

 するနှင့်တွဲသော Verb များကို ますForm ပြောင်းပြီး အဆိုပါ Verb ရှေ့တွင် ご

 

 အနောက်ဘက်တွင် になる

 

 出席(しゅっせき)する 出席(しゅっせき)します

 

 ご出席(出席)になります。

 

 来店(らいてん)する 来店(らいてん)します

 

 ご来店(らいてん)になります。

 

例文 (ဥပမာဝါကျ)

 

 来週(らいしゅう)のパーテイーにご出席(しゅっせき)になりますか。

 

 လာမယ့်အပတ်ပါတီကို တက်ရောက်မှာပါလားခင်ဗျာရှင်

 

 お席(せき)はお電話(でんわ)でもご予約(よやく)になれますか。

 

 ထိုင်ခုံက ဖုန်းနှင့်ကြိုတင်မှာထားပြီးပါပြီလားခင်ဗျာရှင်

 

 よくご利用(りよう)になるお店(みせ)はどちらですか。

 

အကြာခဏသွားတဲ့ဆိုင်ကဘယ်ဆိုင်များပါလဲခင်ဗျာရှင်

 

 သတိပြုရန်

 

 「ご確認になってください」ကို အတိုချုံ့ပြီး「ご確認ください」ဟုပြောပါသည်။

 

「ご乗車になる方は…..」ကို 「ご乗車の方は…..」ဟု အသုံးပြုပါသည်။

 

お/ご〜になる ပုံစံကို အတိုချုံ့ပြီး နေ့စဉ်သုံးစကားပြောတွင် ကောင်းစွာအသုံးပြုလေ့ရှိကြသော

 

 စကားလုံးများ

 

お帰(かえ)りになります お帰(かえ)りです。

 

 お見(み)えになりました お見(み)えです。

 

ご利用(りよう)になる方 ご利用(りよう)の方(かた)

 

 お待(ま)ちになってください お待(ま)ちください。

 

 例文 (ဥပမာဝါကျ)

 

 部長(ぶちょう)はもうお出(で)かけですか。

 

 မန်နေဂျာက အပြင်ထွက်သွားပါပြီလားခင်ဗျာ/ရှင်

 

 ご注文(ちゅうもん)はお決(き)まりでしょうか。

 

 အော်ဒါမှာဖို့ကဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပါပြီလားခင်ဗျာ/ရှင်

 

 切符(きっぷ)を お持(も)ちでない場合(ばあい)はお知(し)らせください。

 

 လက်မှတ်မရှိတဲ့အခြေအနေဆိုရင်အသိပေးပါခင်ဗျာ/ရှင်

 

いつ、ご出発(しゅっぱつ)ですか。

 

 ဘယ်တော့ ထွက်ခွာမှာပါလဲခင်ဗျာ/ရှင်

 

 ご質問(しつもん)が おありの方(かた)は 手(て)を上(あ)げてください。

 

 မေးခွန်းမေးချင်တဲ့သူ လက်ကိုမြှောက်ပေးပါခင်ဗျာ/ရှင်

 

 社長(しゃちょう)、お呼(よ)びでしょうか。

 

သူဌေး ခေါ်ပါသလားခင်ဗျာ/ရှင်

 

 お客様(きゃくさま)が お着(つ)きです。

 

ဧည့်သည်ရောက်ပါပြီခင်ဗျာရှင်

 

 お乗(の)り換(か)えの方(かた)は お急(いそ)ぎください。

 

 (ရထား၊ ဘတ်စ်ကားစသည်) ပြောင်းစီးမယ့်သူက မြန်မြန်သွက်သွက်လုပ်ပါခင်ဗျာ/ရှင်

 

 エスカレーターにお乗(の)りの際(さい)は お足元(あしもと)にご注意(ちゅうい)ください。

 

စက်လှေကားကိုဆင်းတဲ့အခါမှာ အတက်အဆင်းခြေလှမ်းတွေကို သတိထားပါခင်ဗျာ/ရှင်

 

ペットをお連(つ)れの方(かた)は ご入店(にゅうてん)をご遠慮(えんりょ)ください。

 

 အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကို အတူခေါ်လာသူများ ဆိုင်ထဲဝင်တဲ့အခါ အားနာမှုလေးရှိပေးပါခင်ဗျာ/ရှင်