သင္ယူရရွိနိူင္မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား

စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားရွိသည့္ စာသင္ခ်ိန္မ်ား

N5 မွ N1  Level အထိ သင္တန္းမ်ား

TIME STUDY Japanese Language Education Center သည္ အထူးသျဖင့္ အလုပ္တဖက္ႏွင့္ ဂ်ပန္စာသင္ၾကားလိုၾကသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္ သင္တန္းခ်ိန္မ်ားကိုတနလၤာမွ ေသာၾကာေန႔မ်ားအျပင္ ရံုးပိတ္ရက္ စေန၊တနဂၤေႏြေန့တြင္ N5 မွ N1အထိ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေအာင္စီစဥ္ထားရွိေပးထားပါသည္။

ဂ်ပန္ဘာသာကုိ အေျခခံမွ စတင္ေလ့လာလုိသူမ်ားအတြက္ N5 သင္တန္းမွ N2,N1 Level အထိ တန္းခြဲမ်ားကုိပါ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္ၾကားျပသေပးသည့္ သင္႐ိုးစာအုပ္မ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိထားသည့္ ဖတ္စာအုပ္အသစ္မ်ားကိုသာဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ တိုက္႐ိုက္ ဝယ္ယူ၍ သင္ၾကားေပးပါသည္။

ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ စည္းစနစ္က်နေသာ သင္ၾကားမႈ

ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈကုိ ေလ့လာျခင္း

သင္ၾကားေပးမည့္ဆရာမ်ားမွာ ဂ်ပန္စာသင္ၾကားေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ားရွိၿပီး ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ေသာ၊ လက္ရွိတြင္လည္းပညာသင္ၾကားေနေသာ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အႏွစ္ ၁၈ ခန္႔ေနထိုင္ခဲ့ေသာ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ပညာသင္ၾကားခဲ့ေသာ၊ ဂ်ပန္၊ျမန္မာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာရွိေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႔၏ Business Manner မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္သတိျပဳဖြယ္ရာ၊ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုပါ ေကာင္းမြန္ႏွံ႕စပ္စြာ သင္ၾကားမွ်ေဝေပးႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္စာသင္ၾကားေရးအျပင္သိထားသင့္ေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႔၏ ဓေလ့ထံုးစံ၊ယဥ္ေက်းမွဳသမိုင္း၊ဗဟုသုတႏွင့္သိမွတ္ဖြယ္ရမ်ားကိုပါဂ်ပန္စာ Level အလိုက္ တြဲဖက္၍သင္ၾကားေပးပါသည္။

သင္တန္းေက်ာင္း ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ား

 

 

⭐️TIME STUDY Japanese Education Center (1)

ေမလ (၆) ရက္ေန႔တြင္စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

⭐️TIME STUDY Japanese Education Center (2)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ Center (2) ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

⭐️ TIME STUDY Japanese Education Center (3)

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ Center (3) ကိုထပ္မံဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

⭐️TIME STUDY Japanese Education Center Online Class

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ဂ်ပန္စာကိုသင္တန္းေက်ာင္းတြင္သင္ယူရန္အခက္အခဲရွိေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ Online Class ကို
ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

ေက်ာင္းတည္ေထာင္သူ

tea

အမည္ – ေဒၚအိအိေခ်ာ

⭐️၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ပုသိမ္တကၠသိုလ္မွ စိတ္ပညာအဓိကဘာသာျဖင့္ဘြဲ႕ရခဲ့သည္။


⭐️၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မွ ဂ်ပန္ဘာသာဒီပလိုမာဘြဲ႕ကိုရရွိခဲ့ သည္။


⭐️၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေမလမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဇြန္လအထိဂ်ပန္မီဒီယာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Myanmar Japon Co.,Ltd တြင္ Office Manager အျဖစ္အလုပ္ဝင္ခဲ့သည္။


⭐️၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေမလတြင္ Autumn Publishing (ေဆာင္းဦးစာေပတိုက္) ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ ဂ်ပန္ဘာသာဌာနမွဌာနမွဴးအၿငိမ္းစား ဆရာႀကီးဦးမင္းသုခ ဘာသာျပန္ဆိုေသာ ” ႏွင္းဆီ႐ိုင္းႏွင့္ ရင္မွာၿငိေသာ ဂ်ပန္စာေပဝတၱဳတိုမ်ား” စာအုပ္ကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။


⭐️၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Jishugakkan ဂ်ပန္စာသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ ပညာသင္ရန္ထြက္ခြာခဲ့သည္။


⭐️၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ပညာသင္ရန္သြားေရာက္ၾကမည့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ ပညာေရးမဂၢဇင္းတစ္ေစာင္ျဖစ္သည့္ TIME STUDY Magazine အား ဂ်ပန္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့သည္။


⭐️ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွေက်ာင္းၿပီးဆံုး၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္လာခဲ့ၿပီး ယခင္ Myanmar Japon Co.,Ltd တြင္ပင္ Public Relation Manager အျဖစ္ အလုပ္ဝင္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္-ျမန္မာစကားျပန္ႏွင့္ ဘာသာျပန္အပိုင္းကိုတာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။


⭐️၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေမလ(၆) ရက္ေန႔တြင္ TIME STUDY Japanese Education Center ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ယ ေန႔အထိဂ်ပန္စာN5 မွ N1 အထိ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကို ဂ်ပန္ဘာသာအားသင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။


⭐️ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္စာဆက္လက္သင္ယူေလ့လာရန္အခက္အခဲရွိေနၾကေသာ ျမန္မာျပည္တြင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္၊စကၤာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္ စသည့္ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ဂ်ပန္ဘာသာသင္ၾကားလိုသူမ်ားအတြက္ TIME STUDY Japanese Education Center Online Class ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။


⭐️ ထို႔အျပင္ Mioka Ei Ei Chaw ဟူေသာကေလာင္အမည္ျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသူဘဝအေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အတုယုသိမွတ္ဖြယ္ရာအျဖာျဖာကို ျမန္မာစာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားအား မိတ္ဆက္ေရးသားေပးေနလွ်က္ရွိပါသည္။